top of page
Hike

Ter Hofte Transultancy

Energising People | Transforming Teams | Evolving Organisations

Screenshot 2024-04-22 at 13.37.12.png

Over MIJ

logo Ter Hofte Transultancy

Mijn Purpose en Waarden: 

Ik faciliteer en coach mensen en teams om samen hun persoonlijk leiderschap te ontdekken en te ontwikkelen. Ik geloof dat teams in flow de belangrijkste bouwstenen zijn van organisaties in flow.

 

Dit begint met het bouwen van co-creatieve relaties en die relaties vanuit gelijkwaardigheid, waardering en bewustzijn van ieders groeipotentieel en verandervermogen te ontwikkelen. Hierdoor kunnen mensen en teams in flow met elkaar gaan communiceren en samenwerken.

Mijn Purpose: Doe Het Zelf transformatie faciliteren. Dit doe ik door het autonome verandervermogen van teams en organisaties te vergroten. Daarom verzorg ik sinds enkele jaren de open leergang 'strategisch leiderschap voor duurzame verandering' waarin ik mensen opleid tot veranderkundig coach, facilitator en regisseur.

Zo'n leergang kunnen we ook ontwikkelen als maatwerk voor een organisatie en vaak combineren we dat met een 'doorbraakversneller' gericht op persoonlijke ontwikkeling, team ontwikkeling en organisatie ontwikkeling.

Daarbij leid ik mensen van de organisatie op als verandercoaches in een maatwerk leergang om zelf deze 'doorbraakversneller' intern te kunnen faciliteren en mensen veranderkundig te kunnen coachen. 

Voor uitleg over mijn waarden: zie 'lees verder'.

Mijn Talent en Passie:

Mijn talent en passie is om allereerst de psychologische veiligheid te creëren die de basis is van teamontwikkeling. Hierdoor gaan mensen vanuit openheid en vertrouwen samen doorbraken in patronen realiseren. Als resultaat hiervan voelt iedereen de ruimte om zijn/haar uniciteit (talent, waarden en passie) in te brengen. En het team en de organisatie kan dit benutten doordat mensen gaan doen waar ze goed in zijn op een manier die bij ze past qua talenten en waarden. Het effect is ook dat de teamcultuur zich in de gewenste richting gaat ontwikkelen.

Daarnaast ben ik gepassioneerd over het in co-creatie ontwikkelen van veranderkundige interventies die door mensen van de organisatie zelf gefaciliteerd kunnen worden. Doel: Doe Het Zelf transformatie en versterken van het verandervermogen van leiders, professionals, teams en de organisatie.

 

Tenslotte heb ik een brede ervaring met veranderkundige tooling (toolsets/know-how), beschik over een brede basis van veranderkundige vaardigheden (skillsets/show-how) waarin ik anderen ook goed kan trainen en heb ik 15+ jaar ervaring met het meten en ontwikkelen van veranderkundige mindsets die aansluiten op de authentieke kracht van mensen (mindsets/'be-how'). Deze combinatie van tooling, ontwikkeling en ervaring hiermee maken dat ik mensen kan faciliteren om hun veranderkundige aanpak en het effect daarvan voelbaar, zichtbaar (gedrag) en meetbaar te maken. 

  • LinkedIn
Screenshot 2022-04-10 at 14.31.29.png

Mijn Rollen, Ambitie en Aanpak:

Ik ben opgeleid als bedrijfskundige, trainer/facilitator en coach. Ik noem mijzelf 'transultant' omdat ik mij niet beperk tot het adviseren als consultant maar mensen en teams faciliteer, coach en begeleid bij hun daadwerkelijke transitie. Daarnaast ben ik als veranderkundige opgeleid vanuit de eerdere organisaties waar ik partner geweest ben: Krauthammer, The Thrive en People Change.

Ik heb gedurende meer dan 20 jaar trajecten van leiderschapsontwikkeling en teamontwikkeling ontworpen en gefaciliteerd voor multinationals, MKB bedrijven en de publieke sector (van universiteiten tot gemeentes, de politie en organisaties in de zorg).

 

Gedurende de afgelopen 10 jaar heb ik bij grotere en kleinere organisaties leiders en teams begeleid om in hun organisatie een beweging op te starten en uit te breiden d.m.v. leiderschaps- en teamontwikkeling. Daarbij werk ik als coach, facilitator en veranderkundige graag met verschillende veranderkundige tooling (change scans en veranderkundige concepten), train ik vaardigheden en identificeren we de mindsets waarmee de leiders zichzelf en hun teams binnen de context van hun organisatie kunnen ontwikkelen.

 

Vanuit mijn Purpose ben ik gericht op het vergroten van het verandervermogen en verbind ik persoonlijke ontwikkeling met teamontwikkeling in lijn met de gewenste organisatie ontwikkeling. Mijn aanpak: ik doe dat altijd vanuit gelijkwaardige co-creatie, waardering voor ieders uniciteit en door te sturen op flow en evolutieve ontwikkeling zodat mensen uiteindelijk zelf anderen kunnen faciliteren en coachen (DHZ).

About

leiderschaps -coaching

Ik coach leiders en teams veelal als onderdeel van een op-maat ontworpen team- of organisatie ontwikkel programma. 

Persoonlijke coaching op het snijvlak van leiderschapsontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling, waarbij ik mensen train om zelf betere coaches van anderen worden (train-de-coach).

Leergang: leiders & professionals opleiden als veranderkundig coach. 

teamfacilitatie

Management teams en andere teams faciliteren in samenwerking, met als resultaat teamontwikkeling, maar ook persoonlijke ontwikkeling van alle teamleden. 

Teams ontwikkelen tot high performance & high trust teams die in flow kunnen samenwerken.

Via de Leergang mensen van de organisatie opleiden als veranderkundig facilitator (DHZ transformatie en verandering).

organisatie -ontwikkeling

Het ontwerpen en uitvoeren van organisatie ontwikkeltrajecten die leiden tot een doorbraak in de richting van de gewenste cultuur en verbetering van samenwerking in strategie implementatie. Ik kan hierbij verschillende change scans inzetten.

Wij trainen en coachen leidinggevenden en professionals om uiteindelijk zelf de verandering tot stand te brengen en collega's te faciliteren/coachen (DHZ).

We doen dit via een maatwerk inhouse Practitioner Training of via de Leergang.

diensten

Contact
logo Ter Hofte Transultancy
Screenshot 2023-11-15 at 14_edited.png
Screenshot 2023-11-19 at 19.30.12.png
Screenshot 2023-11-19 at 19.32.41.png
bottom of page